لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

ویلا پکوری ، بورگو سان لورنزو ، ایتالیا

Map
دقت مکان
دقیق
Description

دیروز یک خواننده این عکس را برای ما ارسال کرد: یکپارچه نیز در ویلا پکوری در بورگو سن لورنزو. قضاوت می شود که از آنجا نصب اسرارآمیز در بورگو نیز ظاهر می شود؟

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
توخالی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
مسواک زده
دیگر
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
Articles & Media