لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

وودستاک ، ایالت نیویورک ، مونولیت دوم

962تعداد بازدیدها
0نمایش امروز
Map
دقت مکان
تقریباً
Description

یکپارچه دیگر در وودستاک ، نیویورک ظاهر شد. Black 2001: یک مانیتور ادیسه فضایی ، شبیه اولین مونولیت سنگ وودستاک

Notes
Located at Sled Hill, Woodstock, NY
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
دیگر
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
Articles & Media

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.

  • 114.07 کیلوبایت