لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

سالا مونفراتو ، ایتالیا

Map
دقت مکان
تقریباً
Description

در شب سال نو ، یک سگ کارآفرین شراب ترسیده از آتش بازی به باغ های انگور فرار می کند. در میان این تاکستان ها ، کارآفرین در حالی که سگ خود را تعقیب می کرد ، خود را در مقابل یک مونولیت دید

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
جوش داده شده
جامد
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
صیقل خورده
آینه کاری شده
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
Articles & Media