لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Maaseik ، بلژیک

Map
دقت مکان
نزدیکترین شهر / شهر / نقطه عطف
Description

یکپارچه در Maaseik (استان لیمبورگ) کشف شد. این یک 'Fortis in unum' which means 'strong together'. لاتین دارد: 'Fortis in unum' which means 'strong together'.

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فلز عمومی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
سطح ناتمام
مسواک زده
هندسه برتر
تخت
علامت گذاری
نمادها
Marking Text
Fortis in unum
Articles & Media