لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

دریاچه سرد ، آلبرتا ، کانادا

Map
دقت مکان
نزدیکترین شهر / شهر / نقطه عطف
Description

یک سنگ استوانه ای در Cold Lake ، آلبرتا ظاهر شد

Notes
Cylindrical shape. May need to include it in geometry features.
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
توخالی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
صیقل خورده
آینه کاری شده
چکش خورده
هندسه برتر
تخت
قد
4.00متر
Articles & Media