لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Clacton-on-Sea ، اسکس ، انگلستان

Map
دقت مکان
تقریباً
Description

یک یکپارچه روز اول آوریل در Clacton-on-Sea با پسری ظاهر شد که لباس میمون را به تقلید از 2001: یک لحظه یکپارچه ادیسه فضایی.

Notes
An April Fools Joke monolith in the UK
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
مبدأ شناخته شده ، یکپارچه ها با رمز و راز کمی در اطراف آنها وجود دارد که علت اصلی آنها مشخص است
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
توخالی
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
سطح ناتمام
هندسه برتر
تخت
قد
3.20متر
علامت گذاری
پیامک
Articles & Media