لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

آستین ، تگزاس ، ایالات متحده است

Map
Description

رانندگان یکشنبه را در امتداد حلقه 360 در نزدیکی Great Hills Trail Monday مشاهده کردند. روی آن یک پیام تعطیلات دوست داشتنی نوشته شده بود: "کریسمس مبارک به زمین".

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فلز عمومی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
نقاشی شده
هندسه برتر
تخت
علامت گذاری
نمادها