لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

المپیا ، ایالت واشنگتن ، ایالات متحده

Map
دقت مکان
تقریباً
Description

یک نصب هنری با تعداد زیادی یکپارچه درخشان در تاریکی.

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
مبدأ شناخته شده ، یکپارچه ها با رمز و راز کمی در اطراف آنها وجود دارد که علت اصلی آنها مشخص است
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
دیگر
ساخت و ساز
جامد
تعداد طرفها
سه طرفه (طراحی یکپارچه معمولی)
بافت
دیگر
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
علامت گذاری
Art
Articles & Media