لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

P2C III: PROJECT PRELUDE COUNTDOWN 3 (The Earth Day Monolith Within A Monolith) Side 1

پیام هشدار

یکپارچه تأیید نشده این یکپارچه منبع مناسبی ندارد و ممکن است جعلی باشد.
لطفا به این ساختار به روز رسانی اگر شما اضافی حساب منابع، لینک ها، و یا شاهدان عینی که می تواند ما را در تایید این یکپارچه کمک کند.

Map
دقت مکان
دقیق
Description

A metallic painted monolith within the black foam board monolith measuring 4-foot wide by 8-foot high and 2-inch diameter. A 2-dimensional painted rectangle on a 3-dimension rectangle, depth with depthlessness. According to it's Facebook page, this monolith installment is part of ACTII: INTERLOGUE---Transitioning (The Inbetween) From the Old World Order (Separation) To A New Paradigm Shift of Interdependence (Integration). This Monolith is Stage 1: Prelude of the "Crowdocracy Countdown Campaign Triad." (See "Zevin X. Cruz" and his "Integral Activism Trilogy of books called: "THE SUM," "SUM II" & "The Dynamic Decalogue" for more in depth information).

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
تاریخ ناپدید شد
طبقه بندی
وضعیت ناشناخته یا طبقه بندی نشده
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
دیگر
ساخت و ساز
جامد
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
نقاشی شده
هندسه برتر
تخت
قد
2.43متر
علامت گذاری
نمادها
Marking Text
The Second Coming Of Cruz...

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.