لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Des Moines, Washington, United States

Map
دقت مکان
نزدیکترین شهر / شهر / نقطه عطف
Description

10 ft tall monolith appeared in Des Moines, WA, USA.

(Mando'a alphabet Star Wars)

?AURY ISLAND FIRST
SORRY ABOUT THE DOG
DAHL DID NOT AD?IT
(? = M)

"MAURY ISLAND FIRST
SORRY ABOUT THE DOG
DAHL DID NOT ADMIT"

(Maury Island Incident)

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های احتمالاً قابل توجه ، خوش ساخت ، اما با اطلاعات اندک یا برخی شواهد که حاکی از حذف یک رمز و راز باشد
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
جوش داده شده
تا شده
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
سطح ناتمام
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
علامت گذاری
نمادها
Marking Text
mandalorian star wars alphabet
Articles & Media

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.