لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Alexandru Ioan Cuza Park, București, Romania

Map
دقت مکان
دقیق
Description

Monolith located on the highest hill in Alexandru Ioan Cuza Park made up from basic metal, feeling pretty light since the base isnt stable and it easily moves when touched.
*Marketing purposes for the Toortizi brand*

Notes
We need to have a picture as well and verifiable news sources.

Do not post pictures that are not oriented correctly—correct his mistake.
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
آلومینیوم
ساخت و ساز
غرق شده
تا شده
توخالی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
مسواک زده
هندسه برتر
منشور مثلثی
قد
3.00متر
علامت گذاری
شماره

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.